Firma SkinLabo posiada certyfikat Plastic Neutral wydany przez rePurpose Global

Każdego roku na całym świecie z tworzyw sztucznych powstaje 400 milionów ton odpadów, z czego zaledwie 9% poddawane jest recyklingowi. Cała reszta trafia na wysypiska śmieci lub do środowiska naturalnego, pogarszając stan ekosystemów. Tymczasem ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie pozbawionych jest podstawowego prawa: dostępu do usług związanych z gospodarką odpadami.

Jako marka korzystająca z tworzyw sztucznych mamy możliwość i obowiązek moralny, aby to zmienić. Dlatego wraz z rePurpose Global wyznaczyliśmy sobie cel.

Usunąć ze środowiska tyle plastiku, ile sami produkujemy.

 • OSZACOWANIE

  Co roku mierzymy nasz ślad plastikowy, tj. ilość plastiku, którą produkujemy poprzez nasze opakowania.

 • INWESTYCJA

  Finansujemy usunięcie równoważnej ilości plastiku ze środowiska poprzez projekty wpływu zweryfikowane przez rePurpose Global.

 • REDUKCJA

  Bycie Plastic Neutral to nieustanne zobowiązanie, a plan działania w kierunku bardziej obiegowego modelu biznesowego obejmuje przede wszystkim nasze zobowiązanie do coraz większego ograniczania stosowania nowo wytworzonych tworzyw sztucznych w produktach.

«Decyzja SkinLabo o staniu się Plastic Neutral jest jak najbardziej zasadna. Mamy nadzieję, że skłoni to również inne marki do wzięcia odpowiedzialności za odpady z tworzyw sztucznych i podjęcia aktywnych wysiłków na rzecz ograniczenia ich wykorzystania.»

Aditya Siroya (współzałożyciel i dyrektor ds. wpływu rePurpose Global)

Projekt Pavitra Parvat

Uttarakhand, znany jako „Kraina Bogów”, położony jest w regionie Himalajów w Indiach: obszarze wrażliwym ekologicznie, w którym turystyka w znacznym stopniu przyczynia się do degradacji środowiska, głównie za sprawą zanieczyszczenia plastikiem.

Projekt Pavitra Parvat skupia się na problemie plastikowych odpadów w Dehradun, okręgu położonym u podnóża Himalajów, w którym codziennie generowanych jest od 10 do 12 ton plastikowych odpadów, często porzucanych, palonych lub wyrzucanych do rzeki Ganges. Trudny teren i odizolowanie wiosek komplikują tworzenie systemów gospodarki odpadami.

Bieżąca akcja rePurpose Global ma na celu objęcie do roku 2030 holistyczną gospodarką odpadami z tworzyw sztucznych 100 procent gospodarstw domowych w Dehradun i na obszarach wiejskich, a w konsekwencji odzyskanie ze środowiska naturalnego tworzyw sztucznych o niskiej wartości za ponad 1,5 miliona funtów.

Głos Anjali

Przez całe dzieciństwo spędzałem całe dnie na pomaganiu mamie w zbieraniu odpadów, aby związać koniec z końcem. Odkąd dołączyłam do projektu Pavitra Parvat w roku 2021, pracuję w pełnym wymiarze godzin jako sortowaczka odpadów ze stałym wynagrodzeniem, które umożliwia mi wysyłanie dzieci do szkoły i korzystanie z programów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ten projekt zmienił moje życie.

Anjali Sahni

 • 13,542

  kg odzyskanego plastiku o niskiej wartości, który w przeciwnym razie doprowadziłby do pogorszenia lokalnego ekosystemu naturalnego. Liczba ta przekłada się na 752 332 plastikowych butelek lub 2 708 400 reklamówek i woreczków foliowych.

 • 22

  pracowników zajmujących się odpadami: to często marginalizowana grupa, która w ten sposób może sobie zapewnić zatrudnienie, wynagrodzenie i dotacje na edukację, ubezpieczenie zdrowotne oraz dostęp do sprzyjającego włączeniu społecznemu i godnego środowiska pracy.

 • Ponad 1900

  rodzin w odległych regionach, które uzyskały dostęp do usług gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych dzięki modernizacji infrastruktury.