METODY PŁATNOŚCI

6. METODY PŁATNOŚCI

W momencie dokonywania płatności Klient zostanie przekierowany na stronę instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie procedurami płatności i musi upoważnić tę instytucję do pobrania kwoty Zamówienia ze swojej karty kredytowej lub konta, w związku z wybranym sposobem płatności. Firma SkinLabo w żadnym wypadku nie będzie mieć dostępu do danych  karty kredytowej lub innych danych podanych podczas procesu płatności. Firma SkinLabo nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezprawne lub oszukańcze wykorzystanie przez osoby trzecie karty kredytowej lub konta związanego ze środkiem płatności wybranym przez klienta i/lub za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub awarie instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie procedurami płatności.

6.1. Karty kredytowe.

Immagine che contiene Carattere, logo, schermata, Elementi graficiDescrizione generata automaticamente

W przypadku zakupu Produktów poprzez płatność kartą kredytową Visa, Mastercard, Maestro lub American Express, w momencie przesłania Zamówienia, instytucja kredytowa natychmiast obciąży kwotę związaną z dokonanym zakupem. W przypadku anulowania zamówienia przez klienta lub w przypadku braku akceptacji zamówienia przez SkinLabo klient zostanie poproszony o anulowanie transakcji i jednoczesne zwolnienie zablokowanej kwoty. Czas zwolnienia zależy wyłącznie od systemu bankowego i może potrwać do naturalnej daty wygaśnięcia (24 dni od daty autoryzacji). Po anulowaniu transakcji firma SkinLabo w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, spowodowane opóźnieniem w zwolnieniu zablokowanej kwoty przez system bankowy. W przypadku, gdy Zamówienie Klienta zostanie zrealizowane po upływie 23 dni od daty jego złożenia, SkinLabo obciąży kartę kredytową Klienta należną kwotą, nawet jeżeli nastąpi to przed fizyczną dostawą Produktu, w celu uniknięcia wygaśnięcia terminu autoryzacji transakcji (24 dni). SkinLabo zastrzega sobie prawo do zażądania od klienta podania dodatkowych informacji (np. numeru telefonu stacjonarnego) lub przesłania kopii dokumentów potwierdzających, że jest on właścicielem używanej karty. W przypadku braku wymaganej dokumentacji SkinLabo zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia. W żadnym momencie procesu zakupu SkinLabo nie jest w stanie poznać danych karty kredytowej kupującego, które są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bezpośrednio do strony internetowej banku obsługującego transakcję. Żadne pliki komputerowe SkinLabo nie będą przechowywać takich danych. Firma SkinLabo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za oszukańcze lub niewłaściwe użycie kart kredytowych przez osoby trzecie podczas dokonywania płatności za Produkty zakupione na stronie.

 

6.2. Płatność za pobraniem

W granicach przewidzianych w Rozporządzeniu z mocą ustawy nr  231/2007, z późniejszymi zmianami, płatność za Zamówienie może być dokonana gotówką kurierowi, który dostarczy Produkty, w następujących krajach: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Słowacja. Usługa płatności za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze przesyłki) wiąże się z dodatkową opłatą za zamówienie w wysokości 3,00 € z VAT.

Dokładna kwota Zamówienia musi być dostępna w GOTÓWCE w momencie dostawy. Kurier nie przyjmuje czeków i nie może wypłacić różnicy między kwotą dostarczoną przez Klienta a ceną Zamówienia.

Płatność za pobraniem jest dostępna tylko i wyłącznie we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Grecji i za dodatkową opłatą w wysokości 3,00 € z VAT oraz w każdym przypadku tylko i wyłącznie do kwoty 120 € za jednoZamówienie.

6.3. Paypal

Immagine che contiene Elementi grafici, Carattere, grafica, Blu elettricoDescrizione generata automaticamente

Możesz wybrać PayPal jako metodę płatności przy kasie i sfinalizować zakup, logując się bezpośrednio na swoje konto. Jeżeli nie masz jeszcze konta PayPal, możesz je założyć, rejestrując się na stronie logowania PayPal. Ta metoda płatności może nie być dostępna we wszystkich krajach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem serwisu Paypal, w tym Ogólne warunki umowy i Europejski standard informacji o kredycie konsumenckim, kliknij tutaj: https://www.paypal.com.

6.4. Scalapay

Immagine che contiene Carattere, testo, Elementi grafici, schermataDescrizione generata automaticamente

Rejestrując się na platformie Scalapay, można wybrać płatność za zamówienie w dogodnych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Ta metoda płatności może nie być dostępna we wszystkich krajach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem Scalapay, w tym Ogólne warunki umowy i Standardowe Europejskie Informacje o Kredytach Konsumenckich, kliknij tutaj: https://www.scalapay.com.

6.5. Klarna

Immagine che contiene Carattere, Elementi grafici, logo, testoDescrizione generata automaticamente

Rejestrując się na platformie Klarna, możesz wybrać przy kasie jedną z następujących metod płatności:

1. Zapłacić teraz pełną kwotę kartą, bez odsetek

2. Zapłacić kwotę w trzech ratach kartą, bez odsetek

3. Zapłacić kartą po 30 dniach, bez odsetek

Aby uzyskać więcej informacji na temat płatności Klarna, w tym Ogólne warunki umowy i Standardowe Europejskie Informacje o Kredytach Konsumenckich, kliknij tutaj: https://www.klarna.com.

Ta metoda płatności może nie być dostępna we wszystkich krajach.

6.6. Satispay

 Satispay

Wybierając Satispay jako metodę płatności przy kasie, możesz potwierdzić płatność bezpośrednio z aplikacji na telefonie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat płatności za pośrednictwem Satispay, w tym ogólne warunki i standardowe europejskie informacje o kredycie konsumenckim, kliknij tutaj: https://www.satispay.com.

Ta metoda płatności może nie być dostępna we wszystkich krajach.

6.7. Przelew bankowy

Nie przewidziano metody płatności.